Je bent nooit te jong of te oud om een nieuwe taal te leren.

Met iedere taal die je leert wordt je wereld groter.

In deze disclaimer vind je de bepalingen en voorwaarden voor het gebruik van deze website.

Versie

Versie datum: maandag 08-11-2021

Onze spelregels

La Madelon Taallessen heeft een aantal spelregels opgesteld voor het gebruik van deze website. Als je gebruik maakt van onze website, verklaar je dat je de volledige disclaimer hebt gelezen, hiermee akkoord bent en dat je gebonden bent bent aan de bepalingen en voorwaarden van deze disclaimer. Als je het geheel of gedeeltelijk niet eens bent met deze disclaimer, dan mag je deze website niet gebruiken.

Begrippen

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

La Madelon Taallessen

de eigenaar van de website.

gebruik

alle denkbare handelingen

gebruiker

bezoeker, of gebruiker van de website

content

alle - al dan niet door derden aangeboden - op de website aanwezige inhoud en materiaal inclusief links. De inhoud en materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, look, uitstraling en afbeeldingen

Streven actuele en juiste inhoud

La Madelon Taallessen streeft naar actuele en juiste content op deze website. La Madelon Taallessen kan niet garanderen dat de informatie altijd up-to-date is, foutloos, vrij van programmeerfouten, waar en niet misleidend is of dat deze website altijd beschikbaar zal zijn voor gebruik.

Gebruik van de website

In geen geval is La Madelon Taallessen aansprakelijk voor enig verlies of schade inclusief maar niet beperkt tot directe of indirecte schade of verlies en gevolgschade of enig verlies of schade als gevolg van verlies van gegevens of winsten voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare content.

Bereikbaarheid website

La Madelon Taallessen streeft er naar om om deze website ‘in-de-lucht’ en goed bereikbaar te houden. La Madelon Taallessen neemt echter geen verantwoordelijkheid voor, en is niet aansprakelijk voor, eventuele onbereikbaarheid van deze website om wat voor reden dan ook.

Wijzigingen

La Madelon Taallessen behoudt zicht het recht voor om wijzigingen aan deze disclaimer door te voeren zonder voorafgaande kennisgeving. Alle wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht. Controleer daarom regelmatig onze disclaimer.

Vragen

Als je een vraag en/of opmerking hebt over deze disclaimer of een ander onderwerp, aarzel dan niet en neem contact met ons op.

Contactformulier
3
Talen
20
Jaren ervaring
100%
Persoonlijke aandacht

Door de taal te leren leer je ook de cultuur kennen.

Ook kun je in het buitenland beter zaken doen als je de taal spreekt.